• 0931.791.710 - 0866.803.507
  • hoangthuvpp@gmail.com

BÁCH HÓA – VPP HOÀNG THU

Bút sáp màu

140,000 VNĐ - 126,000 VNĐ

Kẹp càng cua

120,000 VNĐ

Bút chì sắc màu

600,000 VNĐ

Bút bi màu sắc

119,000 VNĐ

Kéo cắt giấy

119,000 VNĐ

Bút nhớ - Highlight

183,000 VNĐ

Giấy A4 Clever Up

263,000 VNĐ - 236,700 VNĐ

Sổ ghi chép

199,000 VNĐ

Túi My Clear Màu A4

13,000 VNĐ

Bút máy - CANDY BEAR

199,000 VNĐ - 179,100 VNĐ

Bút máy nét hoa 300

3,000 VNĐ - 2,700 VNĐ